Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en sluttbrukers opplevelse mer effektiv. Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Ved å sette en informasjonskapsel kan vi lagre informasjon om hvordan du navigerer på nettsiden, og gi oss nyttig statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre. Dette nettstedet bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Noen av dem er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.

Du kan når som helst endre eller oppheve ditt samtykke på nettstedet vårt.

Personvern

Dersom du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med kjøp av bolig, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger, som navn, telefon, e-post og postnummer.

For å kunne gi deg bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart.

Vi benytter ulike underleverandører til blant annet å drifte nettsider, databaser, e-post utsendelse, analysere nettsidetrafikken, sikre god stabilitet og teknisk ytelse på siden samt vise deg og våre andre besøkende mest mulig relevant innhold både på nettsiden og i vår annonsering. Dette innebærer bruk av informasjonskapsler og/eller informasjonsutveksling med disse i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene.

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Webmegler

Vi bruker Webmegler sine tjenester i forbindelse med kontaktskjema for interessenter. Mottatte opplysninger er underlagt Webmeglers retningslinjer for personvern som finnes på denne linken : https://www.websystemer.as/personvern

Google

Vi bruker Google sine tjenester (Google Analytics) for nettstedsanalyse og konverteringsmåling.

Hvis du samtykker til dette måles blant annet teknisk informasjon, analytiske data, annonseinnstillinger, besøkshistorikk til nettsiden og annonser du har klikket på o.l. Evt. IP-adresser vil bli anonymisert så tidlig som mulig i prosessen.

Dette gjør at vi kan slå sammen analysedata med markedsføringsdata. Google kan koble dette opp mot evt. andre data de sitter på, og bruke dette til å tilpasse og optimalisere hvilke annonser du ser på Google og i Googles annonsenettverk. Ditt navn, annen personlig identifiserbar informasjon eller sensitive interesser blir ikke koblet uten ditt samtykke.

Informasjonen som samles inn av Google kan lagres på Googles servere, blant annet i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern som finnes på denne linken https://policies.google.com/privacy?hl=no

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene lagres i ulik grad hos oss og hos oppdragsgivere der disse har egne systemer og rutiner for lagring av slike data, samt i begrenset grad hos underleverandører vi benytter for å levere våre tjenester.

Avhengig av dataenes natur slettes de enten (tilnærmet) umiddelbart eller kort tid etter at dataene har blitt behandlet, ved forespørsel om sletting eller så fort det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppnå formålet med behandlingen/våre tjenester eller for å overholde gjeldende lovverk, pågående juridiske prosesser e.l.

Aggregerte og anonymiserte data kan lagres på ubestemt tid.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Du har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet når det samles inn personopplysninger om deg, etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd (GDPR artikkel 13 og 14).

Du har rett til innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger, så fremt dette ikke kommer i kommer i konflikt med norsk lov om eiendomsmegling.

Personopplysningsloven stiller krav til internkontroll i form av etablering og vedlikehold av planlagte og systematiske tiltak for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Dette kan oppsummeres som:

Rutiner for oppfyllelse av virksomhetens plikter og de registrertes rettigheter
Rutiner og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet

Hvordan sikres opplysningene?

Vi tilstreber at all kommunikasjon og lagring skjer i tråd med etablerte standarder og praksiser for sikkerhet, blant annet ved bruk av SSL-kryptering der dette er støttet, samt å kun benytte anerkjente underleverandører som ivaretar våre krav til sikkerhet og inngå databehandleravtaler der dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har tilstrekkelig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Tilgangen til dataene begrenses også kun til ansatte og parter som trenger tilgang til den spesifikke informasjonen.

Dersom et (mulig) brudd på personvernreglene oppdages vil den som avdekker avvik melde fra til vår ledelse og personvernansvarlige, samt tilsvarende personell hos oppdragsgivere/kunder samt berørte personer med informasjon om bruddet og tiltak som iverksettes umiddelbart. Deretter varsles Datatilsynet.